NIMA | Privacy disclaimer en Cookie statement

Privacy en Cookiestatement

Uw privacy
NIMA-Nederlands Instituut voor Marketing (verder te noemen NIMA) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (gecertificeerde/aspirant) leden, deelnemers aan (gecertificeerde) examens en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van leden, deelnemers aan (gecertificeerde) examens en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NIMA houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NIMA-Nederlands Instituut voor Marketing, Hogehilweg 16, 1101 CD Amsterdam.

Verwerking van persoonsgegevens
NIMA legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van NIMA afneemt of anderszins contact hebt met NIMA. NIMA gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de (lidmaatschaps-, opleidings- of examinerings-) overeenkomst met u of ter voorbereiding daarvan op uw verzoek, haar dienstverlening en om leden, deelnemers en bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht NIMA rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten of de door ons getoonde informatie in het diplomaregister, kunt u uw gegevens daar tegen blokkeren door een briefje te sturen naar NIMA, Postbus 12443, 1100 AK Amsterdam Zuidoost of een mail te sturen naar info@nima.nl onder vermelding van blokkering persoonsgegevens.

E-mail
NIMA gebruikt uw e-mailadres voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@nima.nl onder vermelding van blokkering e-mailadres.

Cookies
Op onze site maken we bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de surfer vastleggen. Cookies worden op onze site gebruikt als u gebruik maakt van één van onze modules. Daarnaast gebruiken wij cookies voor uw toegang tot ledenpagina’s en voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. U kunt dan denken aan gegevens als het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina’s die u bekijkt. We kunnen zo de dienstverlening naar onze leden verbeteren.

NIMA gebruikt de volgende cookies

naam doel domein hoe lang
Bt2 Addthis.com nima.nl 1 jaar
Di2 Addthis.com nima.nl 2 jaar
dt Addthis.com nima.nl 1 maand
loc Addthis.com nima.nl 2 jaar
uid Addthis.com nima.nl 2 jaar
uit Addthis.com nima.nl 1 dag
um Addthis.com nima.nl 2 jaar
uvc Addthis.com nima.nl 2 jaar
vc Addthis.com nima.nl 2 jaar
actc Facebook Connect voor het liken van berichten en het updaten van uw status, indien u ingelogd bent bij Facebook nima.nl sessie
user Facebook Connect voor het liken van berichten en het updaten van uw status, indien u ingelogd bent bij Facebook nima.nl sessie
datrlup

 

Facebook Connect voor het liken van berichten en het updaten van uw status, indien u ingelogd bent bij Facebook nima.nl 2 jaar
presences

 

Facebook Connect voor het liken van berichten en het updaten van uw status, indien u ingelogd bent bij Facebook nima.nl sessie
sub

 

Facebook Connect voor het liken van berichten en het updaten van uw status, indien u ingelogd bent bij Facebook nima.nl sessie
xs

 

Facebook Connect voor het liken van berichten en het updaten van uw status, indien u ingelogd bent bij Facebook. nima.nl sessie
_utma Google Analytics nima.nl 48 maanden
_utmb Google Analytics nima.nl 24 maanden
_utmc Google Analytics nima.nl 30 minuten
_utmz Google Analytics nima.nl 6 maanden
_utmv Google Analytics nima.nl 6 maanden
id Doubleclick.net nima.nl 2 jaar

Daarnaast gebruikt NIMA cookies voor het leveren van gevraagde diensten, als u dat wenst kan NIMA voor elk nieuw ledenonderwerp steeds uw lidmaatschapsnummer en de postcode invullen. Wanneer u onze site weer verlaat blijft de cookie op uw computer staan. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser “cookies off” in te stellen of de “cookies off” button aan te klikken.

Formulieren
Ook op andere plaatsen vragen wij gegevens om het contact met leden en aspirant leden te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld als u zich wilt aanmelden als lid, maar ook voor het doorgeven van uw gegevens als die gewijzigd zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Die gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat het mailings en eventuele bestellingen op het goede adres worden afgeleverd. Op bepaalde plekken op onze site kunt u reageren op zaken die u op onze site bent tegengekomen.

Meedoen aan discussies op nima.nl
Als u mee doet aan een discussie op de site (leden onder elkaar en forum), behoudt NIMA zich het recht voor uw bijdrage van de site te halen, zonder vooraankondiging indien deze beledigend is, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden schendt, oproept tot discriminatie of op een of andere wijze, naar beoordeling van NIMA in strijd zijn met goede smaak en fatsoen. Of op enigerlei wijze producten, diensten of denkbeelden promoot of om diensten vraagt.

nima.nl en andere websites
Op de site van NIMA treft u een aantal links aan naar andere websites. NIMA kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Social Media
NIMA gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met (gecertificeerde/aspirant) leden, deelnemers aan (gecertificeerde) examens en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. NIMA volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Linkedin en blogs. Hierbij spant NIMA zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. NIMA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, NIMA (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. NIMA is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met NIMA via info@nima.nl.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@nima.nl.

Wijzigingen
NIMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van NIMA.

Laatst gewijzigd: Amsterdam, 03-07-2018

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X