Onze organisatie

Onze organisatie

NIMA is een vereniging. De leden van de vereniging worden vertegenwoordigd door het hoogste orgaan, de NIMA Ledenraad. Het NIMA bestuur legt verantwoording af aan de NIMA Ledenraad. Het NIMA bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Het NIMA Management Team heeft de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het NIMA Bestuur. Het NIMA Management Team is inhoudelijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en de executie van het strategische plan. Dit doet het NIMA Management Team samen met het NIMA Team dat op het Bureau in Amsterdam zorgdraagt voor de drie groepen NIMA Leden: Personal Members, Business Members en Study Members.

NIMA Team

Het NIMA Team verricht werkzaamheden in dienst van de NIMA Members en bemant het NIMA Bureau in Amsterdam, in het dagelijks leven beter bekend als het ‘hoofdkantoor’ van NIMA.

NIMA Bestuur

Het NIMA Bestuur legt verantwoording af aan de NIMA Ledenraad, het hoogste orgaan binnen NIMA. Het bestuur verdeelt de verschillende bestuursfuncties en taken en regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zijn leden.

NIMA Raad van Toezicht

De NIMA Raad van Toezicht controleert en adviseert het NIMA Bestuur en heeft binnen NIMA een belangrijke brugfunctie tussen het hoogste orgaan, de NIMA Ledenraad, en het NIMA Bestuur. De RvT houdt namens de ledenraad toezicht op het bestuur van de vereniging.

NIMA Ledenraad

De NIMA Ledenraad is de schakel tussen het NIMA bestuur en de achterban. De leden van de Ledenraad worden door en uit de leden gekozen en vertegenwoordigen de leden in de algemene vergadering.

NIMA Hall of Fame

NIMA heeft in zijn 50-jarige geschiedenis een aantal mensen geëerd voor hun prestaties en benoemd tot Erelid, omdat zij zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en het vakgebied.

Statuten

NIMA heeft statuten waarin onder andere het doel van de vereniging wordt beschreven en diverse reglementen zijn vastgelegd.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X