Voorwaarden NIMA Examen

Hier vind je de belangrijke informatie rondom het NIMA examen. Wat betreft het betalen, verzetten en annuleren van de NIMA examens worden een aantal voorwaarden gehanteerd. Wil je meer weten over de toelating en vrijstelling voor examen, kijk dan hier. Mocht je advies willen over jouw NIMA niveau in combinatie met een van de vakgebieden? Dan verwijzen wij je graag door naar onze studieadviestool.

Soorten examens:

Online examen

Een online examen is een digitaal examen dat bij een toetslocatie wordt afgenomen. Een overzicht van de toetslocaties kun je hier vinden.

De examens die online worden afgenomen zijn:

 • Basiskennis Marketing
 • Basiskennis Online Marketing
 • Basiskennis Communicatie
 • Basiskennis Sales
 • NIMA A1 en A2 Marketing
 • NIMA A1 en A2 Communicatie
 • NIMA A1 Online Marketing
 • NIMA A1 Sales
 • NIMA B1 Sales

Mondeling/schriftelijk

Een mondeling examen wordt door middel van mondelinge vragen afgenomen. In veel gevallen is het schrijven van een plan een onderdeel hiervan.

 • NIMA A2 Online Marketing (plus schrijven plan)
 • NIMA A2 Sales
 • NIMA B2 Marketing alle specialisaties (plus schrijven plan)
 • NIMA B2 Communicatie alle specialisaties (plus schrijven plan)
 • NIMA C2

Een schriftelijk examen wordt op papier afgenomen. Het NIMA C1 examen valt hier ook onder:

 • NIMA B1 Marketing (schriftelijk examen)
 • NIMA B1 Communicatie (schriftelijk examen)
 • NIMA C1 (schrijven van een plan)

Inschrijven:

Online examen

Inschrijven voor een online examen kan vanaf 90 dagen voor de gewenste examendatum en tot 1 dag voor de examendatum.

Heb je extra tijd of een aanpassing nodig voor het examen? Dan gaat inschrijven voor het examen per mail. Stuur een mail naar examens@nima.nl. Geef in deze mail aan voor welk examen jij je wilt inschrijven en stuur een bewijs (dokters- of dyslexieverklaring) mee. Je kunt ook een voorkeursdatum, -tijdstip en locatie aangeven voor deze inschrijving. Deze zijn nog onder voorbehoud vanwege de aanvraag voor een examentijdverlenging en/of aanpassing.

Mondeling/schriftelijk

Inschrijven kan tot vier weken voor de examendatum. Kijk hier voor de mogelijke data.

Heb je een bijzonder verzoek voor aangepaste examinering? Dien het verzoek uiterlijk vier weken voor het examen in via examens@nima.nl.

Betalen:

Online examen

Bij 14 dagen of meer tussen boekings- en examendatum is betalen mogelijk via creditcard, iDeal of overboeking. Bij 1 tot 13 dagen tussen boekings- en examendatum is betalen alleen mogelijk via creditcard of iDeal. Een overboeking moet 14 dagen na factuurdatum of uiterlijk 10 dagen voor examendatum (bij inschrijving korter dan 24 dagen op examendatum) binnen zijn.

Een online examen wordt geannuleerd wanneer de betaling niet op tijd binnen is:

 • 21 dagen na de boekingsdatum dienen boekingen bevestigd te zijn middels een betaling
 • Of 8 dagen voor de examendatum dient boeking bevestigd te zijn middels een betaling (als boekingsdatum binnen 21 dagen voor examendatum ligt)

Mondeling/schriftelijk

De betaling voor een NIMA examen kan enkel voldaan worden via iDeal. Van deze betaling ontvang je achteraf een factuur.

Verzetten:

Online examen

Verzetten kan alleen tot en met de 8e dag voor de examendatum (dus tot 7 dagen voor de examendatum). Verzetten kan via de link die je hebt ontvangen in de bevestigingsmail.

Mondeling/schriftelijk

 • Binnen 14 dagen na inschrijving voor een NIMA Examen mag je een examen kosteloos verzetten. Deze termijn gaat in op het moment dat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen.
 • Je mag het examen maximaal één keer verzetten naar een ander examenmoment. De kosten voor het verzetten van een examen bedragen € 100.
 • Ten aanzien van het verzetten van een examen hanteert NIMA een coulanceregeling. Deze zijn terug te vinden in de Algemene Voorwaarden NIMA Examens onderaan deze pagina.

Annuleren:

Online examen

Een online examen kun je gratis annuleren tot en met de 8e dag voor de examendatum. Met restitutie van het examengeld. Wanneer je binnen 7 dagen voor de examendatum inschrijft, dan doe je afstand van het recht te annuleren.

Mondeling/schriftelijk

 • Binnen 14 dagen na inschrijving voor een NIMA Examen mag je een examen kosteloos annuleren. Deze termijn gaat in op het moment dat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen.
 • Reeds betaald examengeld zal door NIMA uiterlijk 14 dagen na annuleren retour worden gestort.
 • Schrijf je je twee weken voor het examen nog in, dan is annuleren niet meer mogelijk en ben je altijd het volledige examengeld verschuldigd.
 • Slechts bij bijzondere omstandigheden, zoals: overlijden, blijvende invaliditeit en langdurige ziekte, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Geldigheid uitslag

Heb je een NIMA module behaald, bijvoorbeeld A1 of B1, dan is hier een geldigheidsduur van 3 jaar aan verbonden. Je dient na het behalen van deze module binnen 3 jaar het NIMA A2 of B2 examen te behalen om recht te hebben op het NIMA diploma. Voor NIMA C1 geldt een geldigheidsduur van 3 jaar. Deze termijnvaststelling heeft te maken met veranderende exameneisen.

Aanvragen

 • Bent u uw diploma of uitslagbrief kwijt? Dan kunt u bij ons een kopie opvragen. Download hier het aanvraagformulier voor een verklaring van behaald NIMA Diploma.
 • Het EMC Certificaat is een internationaal erkend certificaat dat door de European Marketing Confederation (EMC) wordt toegekend en op naam van de gediplomeerde wordt gesteld. Dit EMC Certificaat geeft het Europese kwalificatieniveau (European Marketing Qualification Framework) aan waaraan het behaalde NIMA Diploma is gekoppeld. Alleen de leden van de EMC kunnen het internationale EMC Certificaat opvragen. Download hier het aanvraagformulier voor het EMC Certificaat.
WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X